Disclaimer

Disclaimer voor www.oldesmilde.nl

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website wordt u gratis verstrekt voor informatie over ons bedrijf. Zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt is het voor u bestemd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van d’ Olde Smilde is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij d’ Olde Smilde.

Alle getoonde informatie is met alle zorg uitgezocht en geplaatst. U kunt geen rechten ontlenen aan alle getoonde informatie op deze website. 

Indien van toepassing:
d’ Olde Smilde streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. d’ Olde Smilde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.oldesmilde.nl op deze pagina.

Contact

Stratenmakersbedrijf d’OldeSmilde
Rijksweg 180
9423 PD Hoogersmilde
Telefoon: 06 5156 0773
E-mail: info@oldesmilde.nl

Referenties | Projecten